Kwiecień 10 2020 05:02:09
Informacje


Kąpielisko Zdrój

Adres: ul. Witczaka 1
44-330 Jastrzębie Zdrój

E-mail: basen@jasnet.pl

Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 3,066
Najnowszy użytkownik: marinaes
Regulamin kąpieliska
Każdy osoba wchodząca na teren Kąpieliska "Zdrój" jest zobowiązana zapoznać się przed wejściem na teren kąpieliska z poniższym regulaminem porządkowym i przestrzegać jego postanowień.

I. Wstęp na teren Kąpieliska "Zdrój"

1. Kąpielisko "Zdrój" czynne jest w sezonie (czerwiec, lipiec, sierpień) w godzinach od 9.00 do 20.00 i poza sezonem ( maj, wrzesień) w godzinach od 10.00 do 18.00. Przebywanie na terenie kąpieliska "Zdrój" poza tymi godzinami jest zabronione.
2. Wstęp na teren Kąpieliska "Zdrój" dopuszczalny jest wyłącznie na podstawie ważnego biletu lub karnetu, które można zakupić w kasie. Obowiązujące ceny biletów i karnetów oraz związany z nimi czas przebywania na terenie kąpieliska "Zdrój" podane są w cenniku wywieszonym do publicznej wiadomości przy wejściu na teren Kąpieliska "Zdrój".
3. Administrator Kąpieliska "Zdrój" zastrzega sobie prawo do kontroli biletów(karnetów) w każdej chwili. Osoby nie posiadające ważnego biletu(karnetu), muszą niezwłocznie opuścić Kąpieliska "Zdrój".
4. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie kąpieliska "Zdrój" wyłącznie pod opieką osoby powyżej 18 lat.
5. Kąpieliska "Zdrój" może być w określonych godzinach zarezerwowane dla szkół, organizacji sportowych i innych. W tym okresie kąpiel w wyznaczonych miejscach jest innym korzystającym zabroniona. Jeżeli ilość osób na terenie Kąpieliska "Zdrój" osiągnie maksymalną dozwoloną ilość, osoba odpowiedzialna za jego eksploatację może nie zezwolić na wstęp kolejnych osób na teren tego kąpieliska.
6. Sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko "Zdrój" kończy się na godzinę przed zamknięciem kąpieliska w danym dniu. Przebywający na terenie kąpieliska "Zdrój" są zobowiązani opuścić jego teren 15 minut przed zamknięciem.
7. Grupy zorganizowane(minimum 10 osób), wchodzą na teren kąpieliska "Zdrój" na podstawie sporządzonej listy uczestników(wzór listy jest dostępny w kasie kąpieliska "Zdrój"). Opiekun grupy jest odpowiedzialny za całą grupę podczas jej przebywania na terenie kąpieliska "Zdrój".
8. Za korzystanie ze zjeżdżalni, placu zabaw oraz atrakcji wodnych na terenie kąpieliska "Zdrój" nie pobiera się dodatkowych opłat.

II. Na terenie Kąpieliska "Zdrój" zabrania się:

1. Wywoływania zbędnego hałasu (krzyczenia, gwizdania), biegania (istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się i wypadku), "przytapiania", wrzucania innych do wody.
2. Kąpieli się w nieodpowiednim stroju, np. w bieliźnie osobistej. Zabronione jest używanie kąpielówek nie przylegających do ciała (bermudy, bokserki, itp.). Dzieciom w każdym wieku wstęp do basenu z powodów higienicznych jest dozwolony tylko w stroju kąpielowym.
3. Skakania do basenu z bocznych brzegów oraz z innych niebezpiecznych miejsc, poza miejscami wyznaczonymi, biegania po chodnikach i plaży basenowej oraz wspinania sie po szczeblach mostku.
4. Plażowania i chodzenia w obuwiu po plaży basenowej znajdującej się w otoczeniu niecki basenowej.
5. Wzywania pomocy bez przyczyny, wszczynania fałszywych alarmów i prowokowania sytuacji grożących utonięciem lub innym wypadkiem.
6. Wchodzenia do pomieszczeń, szatni i pod natryski przeznaczone dla płci przeciwnej, a także wchodzenie na tereny wyłączone z użytkowania i odpowiednio oznaczone oraz do pomieszczeń, gdzie obowiązuje zakaz wstępu.
7. Wprowadzania na teren kąpieliska psów, kotów i innych zwierząt.
8. Wstępu i przebywania na terenie kąpieliska "Zdrój" osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem działania środków odurzających.
9. Konsumpcji potraw w basenie, wchodzenia do basenu z gumą do żucia, plucia i oddawania moczu do basenu oraz zanieczyszczania terenu kąpieliska.
10. Palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, wnoszenia opakowań szklanych lub przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę innym osobom lub powodować zagrożenie, wnoszenia i jedzenia pestek słonecznika i dyni oraz innych artykułów powodujących zanieczyszczenie terenu kąpieliska "Zdrój".
11. Wnoszenia do basenu nadmuchiwanych kół i innych przedmiotów dmuchanych, płetw, piłek, piłek tenisowych (dozwolone są wyłącznie nadmuchiwane rękawki i okulary pływackie).
12. Nieuprawnionego używania urządzeń ochronnych i pierwszej pomocy, samowolnego przenoszenia wyposażenia kąpieliska "Zdrój".
13. Prania i mycia się poza wyznaczonymi miejscami.
14. Wymagania od pracowników kąpieliska "Zdrój" usług niezgodnych z niniejszym regulaminem, niszczenia wyposażenia kąpieliska "Zdrój" oraz zbędnego zużywania wody.
15. Ze względu na bezpieczeństwo korzystania ze zjeżdżalni w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach, itp.
16. Posiadania i używania broni.

III. Zasady korzystania z Kąpieliska "Zdrój"

1. Wszyscy korzystający są zobowiązani dbać o czystość kąpieliska "Zdrój", a swoim zachowaniem nie powinni przeszkadzać innym osobom. Należy dbać o bezpieczeństwo własne i innych.
2. Osoby korzystające z kąpieliska "Zdrój" powinny używać wyposażenia tego kąpieliska zgodnie z jego przeznaczeniem oraz oszczędzać wodę.
3. Przed każdym wejściem do basenu należy skorzystać z WC, dokładnie się umyć pod prysznicem i przejść przez brodzik !!!
4. Obowiązkowo należy przebierać się i rozbierać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. w szatniach lub w przebieralniach.
5. Przed przekroczeniem drzwi przebieralni należy zdjąć lub zmienić obuwie na przystosowane do przebywania w strefie mokrej.
6. Osoby nie umiejące pływać mogą przebywać tylko w płytkiej części basenu. 7. Do basenu dziecięcego mają wstęp wyłącznie dzieci do lat 5. Dorosłym wstęp do basenu dziecięcego jest zabroniony, z wyłączeniem przypadku, gdy są w towarzystwie swoich podopiecznych.
8. Przy korzystaniu z wodnych atrakcji należy zachować ostrożność. Zabrania się stwarzania sytuacji mogących zagrażać zdrowiu lub życiu korzystających z tych atrakcji ("przytapianie", wrzucanie innych osób do wody, skakanie do wody poza miejscami wyznaczonymi).
9. Każdy powinien przestrzegać zasad korzystania ze zjeżdżalni oraz innych zasad, których treść znajduje się na wywieszkach i tablicach.
10. Ze zjeżdżalni i innych atrakcji oraz urządzeń kąpieliska "Zdrój" osoby z nich korzystające korzystają na własną odpowiedzialność.
11. Za zniszczenie strojów kąpielowych podczas korzystania ze zjeżdżalni i atrakcji wodnych administrator kąpieliska "Zdrój" nie ponosi odpowiedzialności. Administrator kąpieliska "Zdrój" nie odpowiada również za rzeczy osobiste zgubione podczas korzystania z atrakcji wodnych.
12. Na teren kąpieliska "Zdrój" środka zakazany jest wstęp osobom chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych osób, tzn.: osobom z gorączką, kaszlem, zapaleniem spojówek, chorobami zakaźnymi i budzącymi odrazę, nosicielom zakaźnych chorób jelit, rodzinom osób chorych na choroby zakaźne, którzy są izolowani, chorym z upławami, pasożytami skóry, wysypką, bandażami na ciele oraz osobom brudnym.
13. Osobom odwiedzającym kąpielisko "Zdrój" zaleca się nie zabierać ze sobą cennych przedmiotów i większych sum pieniędzy. Przedmioty wartościowe należy pozostawiać w miejscu do tego celu przeznaczonym. Administrator kąpieliska "Zdrój" oferuje możliwość skorzystania ze specjalnych schowków znajdujących się przy wejściu na teren tego kąpieliska .
14. Korzystanie ze schowków na przedmioty wartościowe umożliwia klucz(chip) wydany w kasie. Po skorzystaniu ze schowka osoba winna zwrócić klucz(chip) w miejscu jego pobrania. Osoba, która zagubiła otrzymany klucz(chip) obowiązana jest do zapłacenia jego równowartości (XXXzł) w kasie kąpieliska "Zdrój".
15. Administrator obiektu nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie kąpieliska "Zdrój".
16. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia bądź inne mienie znajdujące sie na terenie kąpieliska "Zdrój" ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie. Powyższe zasady dotyczą również szkód wyrządzonych innym osobom.

IV. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie bardziej szczegółowe niż niniejszy regulamin polecenia, ogłoszenia i ostrzeżenia wydawane przez osoby uprawnione lub wywieszone przez administratora Kąpieliska "Zdrój" na jego terenie maja pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. O wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych pracowników kąpieliska "Zdrój" lub służb zewnętrznych należy natychmiast informować obsługę kąpieliska "Zdrój".
3. W skrajnych przypadkach wymagających interwencji, osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie kąpieliska "Zdrój" może zwrócić się o interwencję do Straży Miejskiej lub Policji.
4. Pracownicy Kąpieliska "Zdrój" mają prawo egzekwowania przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a korzystający z tego kąpieliska są zobowiązani podporządkować się poleceniom ratowników i upoważnionego personelu kąpieliska "Zdrój".
5. Osoby naruszające porządek publiczny, nie wypełniające poleceń upoważnionych pracowników kąpieliska lub przepisów zawartych w niniejszym regulaminie będą usuwane z terenu Kąpieliska "Zdrój" (bez prawa zwrotu należności za zakup biletu), niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
6. Za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu i spowodowane z winy nie leżącej po stronie administratora kąpieliska "Zdrój", administrator ten nie ponosi odpowiedzialności.
7. W przypadku złej pogody (np. burza, silny wiatr), osoby przebywające na terenie kąpieliska "Zdrój" ze względu na swoje bezpieczeństwo, mają obowiązek opuścić ten teren. W takim przypadku osoby opuszczające teren kąpieliska "Zdrój" ,przed upływem określonego czasu, nie uzyskują prawa do częściowego lub całkowitego zwrotu pieniędzy za bilet lub innej formy odszkodowania.
8. Zobowiązuje się użytkowników Kąpieliska "Zdrój" do bezwzględnego zachowania czystości , porządku i dyscypliny na terenie tego kąpieliska, a także przestrzegania niniejszego regulaminu i natychmiastowego wykonywania na poleceń i uwag obsługi kąpieliska "Zdrój", pod rygorem nakazu opuszczenia terenu tego kąpieliska,

Administrator: tel. 324715951

Telefony Alarmowe:
Pogotowie Ratunkowe: 999 lub 324330999
Straż Pożarna: 998 lub 324759500
Policja: 997 lub 324735555
Tel. komórkowy: 112
Dokumenty
Ulotka informacyjna - godziny otwarcia i cennik

Wniosek dla grup zorganizowanych
Najnowsze zdjęciaZ naszej galerii
Partnerzy


Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

ugg outlet ugg españa ugg españa Boasting MacLean's convenient perch collections


Canada Goose Pas Cher Charice's livelihood earlier haven't pulled from a whole lot of documented in Philippines because you will find vocali

ugg outlet botas ugg outlet online Baratas botas UGG It hair tips against you Inside ra

uggs españa Charice's livelihood earlier haven't pulled from a whole lot of documented in Philippines because you will find vocalists here to be able to s